نمایشگاه قرآن

فردا قرار با علیرضا تارا برم نمایشگاه قرآن می گن که امسال خیلی نمایشگاه بد برگذار شده با این حال ما باز هم می ریم از هیچی که بهتره خمیازه ما فردا می ریم اونجا تارا هم می خواد باز یک عالمه عکس بگیره وای وای وای کلافهبه هر حال دوست داره دیگه

خاطرات رو فردا براتون می نویسم

امروز قرار بود بریم نماییشگاه اما بهم خورد چون دیدیم که اگه امروز بریم نمایشگاه خسته می شیم و نمی تونیم شب احیا بیدار بمونیم به خاطر همین قرار شد شنبه یا یک شنبه بریم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید