آزمون

امروز آزمون مرآت داشتیم و من همه ی درس ها رو خوب زدم به جز عربی و دین و زندگی

من هیچ وقت عربیم خوب نبوده

یک ربع مونده تا آزمون و ما روی صندلی های سالن کتابخانه نشستیم و منتظریم

پاسخنامه و دفترچه سوالات رو پخش می کنن و می گن که وقت امتحان از همین حالا شروع شد و من بسم الله می گم و دفترچه رو بر میدارم و...

ادبیات خوب دادم

عربی گند زدم همین

دین وزندگی مثل عربی

زبان در حد 100%

ریاضی خیلی خوب

فیزیک ای ی بدک نبود

شیمی و زیست در حد 100%

من کارم تموم می شه با اینکه می تونم برگه رو بدم از بیکاری همون جا می شینم چند نفر دیگه هم هستند اما ...

اما اونا در حال تفکر بنده در عالم هپروت

اونا در حال مردن عرق ریختن استرس اما من ریلکس

به هیچی فکر می کنم گه گاهی هم به آینده ...

به خود می نگرم می خواهم کاری کنم کاری کاری ...

کاری بزرگ که گر خودم بار سفر بستم تا میلیارد ها سال نام من در جهان باقی بماند

اه ه ه ه این تیکه آخرش خفن ادبی شدبه چی نگاه می کنی

/ 0 نظر / 8 بازدید